Kontakt

Kalle Nalo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rąbieńska 36/38, 94-244 Łódź,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000177989
Kapitał Zakładowy: 900 000,00 zł;
NIP: 727-23-59-428, REGON: 471996865,
tel. +48 (042) 640-71-50,
tel. +48 (042) 640-76-59,
e-mail: biuro@kalle.pl